مجید یحیی زاده از رشته ی مهندسی نرم افزار در دانشگاه شمسی پور است.وی در زمینه برنامه نویسی .Net فعالیت دارد.طراح و برنامه نویس ویندوز و وب و بنیانگذار سامانه آموزشی مایکروجکت می باشد.

مهارت ها

Asp.Net MVC 75%
C#.Net WPF 85%
Front End Design 75%
Seo 90%