سید محمد صادق موسوی فارغ التحصیل از رشته ی مهندسی نرم افزار در دانشگاه شمسی پور است.وی در زمینه برنامه نویسی .Net فعالیت دارد.طراح و برنامه نویس ویندوز و وب و مدرس در سامانه آموزشی مایکروجکت می باشد.

مهارت ها

C#.Net 70%
Asp.net Mvc 50%
Oracle 40%
Sql Server 80%