دکتر محمد مهدی آهنگری

مدرس دانشگاههای شمسی پور ، سامانه آموزش آنلاین فارسی مایکروجکت ، علمي كاربردي، فرهنگیان، علوم قرآنی

رشته تحصیلی: کامپیوتر – مدیریت آموزشی

مدرک تحصیلی: دکتری

دانشگاه محل تحصیل: تهران مرکز

سابقه کار: 16 سال