درباره مایکروجکت

وقت یادگیریه!

پروژه مایکروجکت از اواخر سال 1396 استارت خورد و هدف ما در این پروژه افزایش مهارت فنی دانشجویان و دانشگستران از طریق آموزش مجازی است.باشد که گامی در جهت پیشرفت وطنمان برداشته باشیم.

| مجید یحیی زاده : موسس پلتفرم مایکروجکت |

4 استاد مجرب
56 دانشجوی عضو سایت
6 دوره آموزشی
72 ساعت ویدئو